imatge amb text en moviment

POLÍTICA DE PRIVACITAT: WebTT ® està obligada al compliment de l'establert en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de Desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal. A partir de maig de 2018, per el Reglament General sobre Protecció de Dades (RGPD) de la Unió Europea. I al deure secret en les relacions amb els usuaris i amb els clients que introdueixin dades de caràcter personal en algun dels formularis del seu Lloc Web (www.webtt.com.és, des d'ara Assetjo Web). Totes les comunicacions privades entri WebTT ® i els clients/usuaris seran considerades com confidencials. A més, també tindrà la condició de confidencial la informació de qualsevol tipus que intercanviïn ambdues parts, la informació que ambdues parts acordin que té tal naturalesa i la informació sobre la informació confidencial. Els usuaris que introdueixin dades de caràcter personal en algun dels formularis establerts en aquest Lloc Web podran exercitar de manera gratuïta i permanent, com establix la pròpia Llei Orgànica de Protecció de Dades, els drets d'accés, cancel·lació, rectificació o oposició dirigint-se per correu electrònic a info@www.webtt.com.es. La cancel·lació o l'oposició sobre aquestes dades es realitzaran sempre que no concorrin altres lleis que disposin el contrari.

ENLLAÇOS A ALTRES WEBS: Com servei de valor afegit, el Lloc Web pot oferir enllaços amb altres pàgines web gestionades per tercers. La funció dels links que puguin aparèixer en aquest lloc web és, exclusivament, la de "informar a l'usuari sobre alguns enllaços o links d'interès". WebTT ® no serà en cap cas responsable del resultat obtingut a través d'aquests enllaços i en cap cas situa a WebTT ® en una posició de garant ni/o de part ofertante dels serveis i/o informació que es puguin oferir a tercers a través dels enllaços.
Google utilitza empreses publicitàries associades per publicar anuncis quan visita el nostre lloc web. És possible que aquestes empreses facin servir la informació que obtenen de les seves visites a aquest i altres llocs web (sense incloure el seu nom, adreça, adreça electrònica o número de telèfon) per oferir-li anuncis sobre productes i serveis que li resultin d'interès. • Google, com a proveïdor associat, utilitza cookies per publicar anuncis en aquest lloc web. • L'ús de la galeta DART permet a Google publicar anuncis a usuaris que visiten els seus llocs i altres llocs d'Internet. • L'usuari pot desactivar l'ús d'aquestes cookies seguint les instruccions que s'indiquen en secció de publicitat de la política de privacitat de Google. Clic aquí.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL: Tots els textos i elements gràfics que apareixen i són difosos per aquesta pàgina, així com la seva creació i muntatge, són propietat exclusiva de WebTT ® o en cas contrari, ostenta els drets d'utilització i explotació amb els acords deguts amb tercers. Queda prohibida, per tant, qualsevol reproducció, modificació, presentació, etc. de qualsevol dels elements dalt designats, tant de forma directa o indirecta amb alguna fi comercial, encara citant la font d'informació, sempre que no es conti amb l'autorització expressa de WebTT ®, i en cas necessari dels tercers col·laboradors amb la citada empresa. Els Usuaris podran utilitzar aquests continguts sempre amb fins privades, i mai amb fins comercials.En cas contrari, WebTT ® interposarà les accions legals que crea convenient segons la situació.

CONDICIONS D'ÚS DEL LLOC WEB: L'entrada en el Lloc Web, www.webtt.com.es, suposa l'acceptació de totes les condicions generals del portal, pel que si l'usuari no està d'acord amb alguna de les clàusules que s'estableixen haurà d'abstenir-se utilitzar el Lloc Web esmentat. Per això s'establix que l'usuari es compromet a no utilitzar el Lloc Web o algun dels serveis que s'oferixen en ell, de forma contrària al disposat en la normativa vigent sobre la matèria que sigui d'aplicació a cada moment. WebTT ® es reserva el dret a modificar en qualsevol moment la presentació, configuració i localització del Lloc Web, així com els continguts i les condicions requerides per a utilitzar els mateixos. L'usuari accepta, a l'entrar en el Lloc Web, totes les condicions abans imposades, i l'entrada en el Lloc Web lliure i conscient, sota la seva exclusiva responsabilitat, comprometent-se a més a fer ús adequat i lícit de tots els continguts del Lloc Web, d'acord amb l'establert en la normativa vigent sobre la matèria.Les presents condicions es regiran per la legislació nacional i internacional aplicable. Per a qualsevol qüestió que pugui sorgir en relació als serveis i continguts de la web de WebTT ® (www.webtt.com.es), així com en relació a la interpretació i/o execució de les presents condicions, WebTT ® i l'usuari se sotmeten als Jutjats i Tribunals de Barcelona ciutat, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els pogués correspondre.
Política Cookies

Botó quadrat beix

Botó quadrat gris

Botó quadrat blau

Botó quadrat morat fosc

Botó quadrat dauratSegueix-nos a
Imatge: Click per a Seguir-nos a Facebook

Webtt - Web Technology Transformation
® 2007-2016 © All rights reserved
Disseny i Projectes Web - ( Barcelona - Catalunya - Spain )
Política de privacitat